Kuvataidelukio

Kuvataiteen erityislukio on toiminut Lapinlahdella syksystä 1987 alkaen. Kuvataideopiskelijoita on kolmasosa noin 200 lukio-opiskelijasta. Taideopiskelijat tulevat lukioomme eri puolilta Suomea. Lapinlahden Kuvataidelukiolla on käytössä oma tuntijako, jossa opiskelija voi korvata 16 opintopistettä lukion pakollisista opinnoista kuvataiteen opinnoilla. Elokuussa 2021 lukion aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Siinä kurssit korvautuvat opintojaksoilla ja niiden laajuus mitataan opintopisteillä.

Kuvataideopinnot antavat opiskelijalle laajan kuvataiteellisen yleissivistyksen. Taiteen opiskelu yhdessä samanhenkisten opiskelijoiden kanssa antaa valmiuksia alan valintakokeisiin ja jatko-opintoihin. Opiskelijaa ohjataan kriittiseen, rohkeaan, vastuulliseen sekä itsenäiseen ajatteluun ja työskentelyyn. Teemme yhteistyötä Krakovan nuorisofoorumin, Taidemuseo Eemilin, Savonia muotoilun (AMK) ja  Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun kanssa.

Katso kuvataidelukion esittely

Tervetuloa tutustumaan lukioon virtuaalisesti avoimien ovien päivänä perjantaina 15.1.2021 klo 9.

Kuvataidekurssit lukuvuonna 2020-2021

Kuvataideaineissa on valittavana 30 eri kurssia, joista tarkemmin opetussuunnitelman kurssikuvauksissa.  Lukiossamme voi suorittaa valtakunnallisen kuvataiteen lukiodiplomin, jonka suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Kuvataide (KUT)

 1. Kuvat ja kulttuurit
 2. Värit ja sommittelu
 3. Opinnäytetyö omasta kuvataiteen osaamisesta
 4. Kollaasi eli kokoomatekniikat
 5. Kokeileva kuvataide ajatuksissa, menetelmissä ja sisällöissä
 6. Kuvataiteen lukiodiplomi, valtakunnallinen koe, erillinen todistus
 7. Yhteistyökurssi lukion ulkopuolisen tahon kanssa

Piirustus (PI)

 1. Piirtämisen eri tekniikat
 2. Ihmisen piirtäminen mallista

Maalaus (MA)

 1. Akvarelli eli vesivärimaalaus
 2. Öljyvärimaalaus

Kuvanveisto (KUV)

 1. Kuvanveisto
 2. Kuvanveiston eri materiaalit

Taidehistoria (TH)

 1. Taidehistoriaa esihistoriasta nykypäivään kuvia tutkien ja niitä tehden
 2. 1900- ja 2000-lukujen kuvataiteen tarkastelua – kuinka nykykuvia tehdään

Taidegrafiikka (TG)

 1. Puupiirros – puulle kaiverretun kuvan painaminen
 2. Metalligrafiikka – kuparilevylle syövytetyn kuvan painaminen
 3. Serigrafia eli silkkipaino – painotöitä kankaalle

Valo- ja videokuvaus (VAL)

 1. Valokuva – aihe, sommittelu ja ilmaisukeinot
 2. Mustavalkoinen valokuvaus ja pimiötyöskentely
 3. Videokuvaus – kameran käyttö ja editointi
 4. Kuvankäsittely

Mediataidot (MT)

 1. Median kuvat – elokuva, mainonta ja eri tiedotusvälineet
 2. Graafinen suunnittelu – merkit, esitteet, julisteet, kirjaimet

Muoto ja ympäristö (MY)

 1. Esinemuotoilu – suunnittelu ja valmistus
 2. Keramiikka – käsinrakentamisen tekniikat
 3. Keramiikka – savi veistoksen materiaalina
 4. Arkkitehtuuri – rakennukset ja ympäristö

Tekstiilitaide (TKS)

 1. Tekstiilitaide – huovutus, vahabatikki, kirjonta
 2. Tekstiilitaide – omavalintainen tekstiiliteos

Tummennetut kurssit ovat pakollisia kaikille kuvataideopiskelijoille.