Urheilu­valmennus

Urheiluvalmennus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka harrastavat kilpaurheilua. Vapaa-ajan urheiluvalmentautuminen hyväksytään lukion opinnoiksi, ja siitä on mahdollista saada hyväksiluetuksi 12 opintopistettä.

Urheiluvalmennuksen tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen. Lisäksi haluamme lisätä lukion ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä.

Urheiluvalmennus on kilpaurheilijoille tarkoitettuja opintojaksoja, joilla nuoret oppivat perustietoja ja -taitoja fyysisestä harjoittelusta, voima- ja nopeusharjoittelusta sekä urheilevan nuoren elintavoista, testauksista ja valmennuksesta.

Pääsykriteerit

– Opiskelija on urheiluseuran ohjatussa valmennuksessa ja hän on sitoutunut valmennukseen.
– Opiskelijalla on valmentajan laatima harjoitusohjelma, joka vastaa keskeisiltä tavoitteilta ja sisällöiltä urheiluvalmennusopintojaksojen sisältöjä.
– Valmentaja sitoutuu seuraamaan harjoitusohjelman toteutumista.
– Opiskelija osallistuu kilpailutoimintaan vähintään alueellisella tasolla.

HAKEMINEN URHEILUVALMENNUKSEEN

Urheiluvalmennukseen hakeudutaan lukiomme yleislinjan tai kuvataidelinjan kautta jättämällä hakemus rehtorille. Hakemuslomakkeita saa kansliasta tai itse tulostettavaksi tästä. Valmennukseen hyväksytty opiskelija sopii liikunnanopettajan kanssa opintojaksojen suorittamistavan.

URHEILUVALMENNUS (UR)

Urheiluvalmennusopintojaksot ovat liikunnan valinnaisia opintoja, jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä.  Yhden opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 30 tunnin valmentautumista. Opiskelijan tulee pitää harjoituspäiväkirjaa, jonka sisällön valmentaja varmentaa.

Urheiluvalmennuksen opintojaksot

Li 8-13, Urheiluvalmennus 1-6

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija oppii voiman, kestävyyden ja nopeuden lajit sekä ymmärtää niiden harjoitusperiaatteet sekä teoriassa että käytännössä. Lisäksi opiskelija oppii määrittelemään oman lajinsa vaatimukset ja harjoittelemaan niiden mukaisesti.  Opiskelija oppii oikeat suoritustekniikat ja oppii perustietoja ja -taitoja mm. harjoittelun ohjelmoinnista, urheilevan nuoren ravinnosta, valmennuksesta ja testauksesta.

Opintojakson sisältö

 • Valmennus ja testaus
 • Voimaharjoittelu
 • Kestävyysharjoittelu
 •  Nopeusharjoittelu

Li 14, Urheiluvalmennus 7

Opintojakson tavoitteet 

Ymmärtää harjoittelun ulkopuolisten tekijöiden (ravinto, lepo, lihashuolto) vaikutuksen fyysiseen kuntoon. Ymmärtää psyykkisen valmennuksen perusteet. Opiskelija omaksuu urheilullisen elämäntavan ja oikeat elämänhallintataidot, jota kautta hän ymmärtää harjoittelun, levon ja ravinnon merkityksen omassa kehittymisessään

Opintojakson sisältö

 • Psyykkinen valmennus
 •  Doping
 • Ravinto, lepo, lihashuolto
 • Lisäravinteet ja vitamiinit
 • Tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoito

Li 15-18, Urheiluvalmennus 8-12 

Opintojakson tavoitteet 

Opiskelija kehittää edelleen peruskuntotekijöitään, lajitaitojaan ja liikkuvuuttaan. Opiskelija harjoittelee oman lajinsa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija oppii perustietoja ja -taitoja mm.  ihmisen fyysisestä kehityksestä suhteessa harjoitteluun, oppii valmennuksen suunnittelua ja syventää tietojaan omasta lajistaan.

Opintojakson sisältö

 • Fyysinen kehitys
 • Valmennuksen ohjelmointi ja oman lajitietouden syventäminen