Urheiluvalmennus

Lapinlahden lukio tukee aktiivisesti kilpaurheilua harrastavia opiskelijoita urheiluvalmennuksen avulla.

Urheiluvalmennuksen tavoitteena on
– opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen
– lukion ja urheiluseurojen välisen yhteistyön lisääminen

Urheiluvalmennuskurssit ovat kilpaurheilijoille tarkoitettuja kursseja, joilla nuoret oppivat perustietoja ja -taitoja fyysisestä harjoittelusta, voima- ja nopeusharjoittelusta sekä urheilevan nuoren elintavoista, testauksista ja valmennuksesta.

Pääsykriteerit

–   Opiskelija on urheiluseuran ohjatussa valmennuksessa ja hän on sitoutunut valmennukseen.
– Opiskelijalla on valmentajan laatima harjoitusohjelma, joka vastaa keskeisiltä tavoitteilta ja sisällöiltä urheiluvalmennuskurssien sisältöjä.
– Valmentaja sitoutuu seuraamaan harjoitusohjelman toteutumista.
– Opiskelija osallistuu kilpailutoimintaan vähintään alueellisella tasolla.

HAKEMINEN URHEILUVALMENNUKSEEN

Urheiluvalmennukseen hakeudutaan lukiomme yleislinjan tai kuvataidelinjan kautta jättämällä hakemus rehtorille. Hakemuslomakkeita saa kansliasta. Valmennukseen hyväksytty opiskelija sopii liikunnanopettajan kanssa kurssien suorittamistavan.

URHEILUVALMENNUS (UR)

Urheiluvalmennuskurssit ovat koulukohtaisia liikunnan soveltavia kursseja, jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä.  Yhden kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 30 tunnin valmentautumista. Opiskelijan tulee pitää harjoituspäiväkirjaa, jonka sisällön valmentaja varmentaa.

Urheiluvalmennuksen kurssit

Li 8-13, Urheiluvalmennus 1-6

Kurssin tavoitteet

Opiskelija oppii voiman, kestävyyden ja nopeuden lajit sekä ymmärtää niiden harjoitusperiaatteet sekä teoriassa että käytännössä. Lisäksi opiskelija oppii määrittelemään oman lajinsa vaatimukset ja harjoittelemaan niiden mukaisesti.  Opiskelija oppii oikeat suoritustekniikat ja oppii perustietoja ja -taitoja mm. harjoittelun ohjelmoinnista, urheilevan nuoren ravinnosta, valmennuksesta ja testauksesta.

Kurssin sisältö

 • Valmennus ja testaus
 • Voimaharjoittelu
 • Kestävyysharjoittelu
 •  Nopeusharjoittelu

Li 14, Urheiluvalmennus 7

Kurssin tavoitteet 

Ymmärtää harjoittelun ulkopuolisten tekijöiden (ravinto, lepo, lihashuolto) vaikutuksen fyysiseen kuntoon. Ymmärtää psyykkisen valmennuksen perusteet. Opiskelija omaksuu urheilullisen elämäntavan ja oikeat elämänhallintataidot, jota kautta hän ymmärtää harjoittelun, levon ja ravinnon merkityksen omassa kehittymisessään

Kurssin sisältö

 • Psyykkinen valmennus
 •  Doping
 • Ravinto, lepo, lihashuolto
 • Lisäravinteet ja vitamiinit
 • Tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoito

Li 15-18, Urheiluvalmennus 8-12 

Kurssin tavoitteet 

Opiskelija kehittää edelleen peruskuntotekijöitään, lajitaitojaan ja liikkuvuuttaan. Opiskelija harjoittelee oman lajinsa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija oppii perustietoja ja -taitoja mm.  ihmisen fyysisestä kehityksestä suhteessa harjoitteluun, oppii valmennuksen suunnittelua ja syventää tietojaan omasta lajistaan.

Kurssin sisältö

 • Fyysinen kehitys
 • Valmennuksen ohjelmointi ja oman lajitietouden syventäminen