Huoltajille

Yhteistyöllä vanhempien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijoiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Huoltajien on mahdollista seurata lapsensa opintomenestystä ja koulunkäyntiä reaaliaikaisesti Wilman kautta (linkki Wilmaan).
Koululta otetaan tarvittaessa yhteyttä huoltajiin puhelimitse tai Wilma-viestillä koskien opintomenestystä ja koulunkäyntiä.

Jokaiselle vuosiluokalle järjestetään vanhempainilta, jossa käydään läpi keskeisiä opiskeluun liittyviä asioita ja jossa huoltajilla on mahdollisuus keskustella lastensa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Lukuvuoden 2023-2024 vanhempainillat ovat:

1. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona 11.10.2023 klo 18.00
2. ja 3 vuoden opiskelijoiden huoltajille torstaina 9.11.2023 klo 18.00

Vanhempainiltoihin kutsut lähetetään Wilman kautta. Toivomme kodeilta aktiivista yhteydenottoa koululle, jos jokin asiaa askarruttaa. Yhteyttä voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla, ks. yhteystiedot. Ryhmänohjaajiin kannattaa olla yhteydessä, jos asia koskee opiskelua tai opintomenestystä. Ryhmänohjaajat tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä.

1. vuositason ryhmänohjaajat:
23A Esa Hämäläinen
23B Satu Kolehmainen
23C Enni Suomalainen

2. vuositason ryhmänohjaajat:
22A Hanna Mari Pasanen
22B Elisa Korolainen
22C Jukka Rautaoja

3. vuositason ryhmänohjaajat:
21A Heikki Kinnunen
21B Pirkko Tolvanen
21C Outi Martikainen

4. vuositason ryhmänohjaaja:
Risto Salmela