Huoltajille

Yhteistyöllä vanhempien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijoiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Huoltajien on mahdollista seurata lapsensa opintomenestystä ja koulunkäyntiä reaaliaikaisesti Wilman kautta (linkki Wilmaan).
Koululta otetaan tarvittaessa yhteyttä huoltajiin puhelimitse tai kirjeitse koskien opintomenestystä ja koulunkäyntiä.

Jokaiselle vuosiluokalle järjestetään vanhempainilta, jossa käydään läpi keskeisiä opiskeluun liittyviä asioita ja jossa huoltajilla on mahdollisuus keskustella lastensa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Lukuvuoden 2022-2023 vanhempainillat ovat:

1. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona 2.11.2022 klo 18.
2. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona 16.11.2022 klo 18.
3. ja 4. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona 18.1.2023 klo 18.

Vanhempainiltoihin kutsut lähetetään Wilman kautta. Toivomme kodeilta aktiivista yhteydenottoa koululle, jos jokin asiaa askarruttaa. Yhteyttä voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla, ks. yhteystiedot. Ryhmänohjaajiin kannattaa olla yhteydessä, jos asia koskee opiskelua tai opintomenestystä. Ryhmänohjaajat tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä.

1. vuositason ryhmänohjaajat:
22A Hanna Mari Pasanen
22B Ismo Pentikäinen
22C Miia Partanen

2. vuositason ryhmänohjaajat:
21A Heikki Kinnunen
21B Pirkko Tolvanen
21C Outi Martikainen

3. vuositason ryhmänohjaajat:
20A Miia Rissanen
20B Risto Salmela
20C Tiina Törnqvist-Nevalainen

4. vuositason ryhmänohjaaja:
Satu Kolehmainen