Huoltajille

Yhteistyöllä vanhempien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijoiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Huoltajien on mahdollista seurata lapsensa opintomenestystä ja koulunkäyntiä reaaliaikaisesti Wilman kautta (linkki Wilmaan).
Koululta otetaan tarvittaessa yhteyttä huoltajiin puhelimitse tai kirjeitse koskien opintomenestystä ja koulunkäyntiä.

Jokaiselle vuosiluokalle järjestetään vanhempainilta, jossa käydään läpi keskeisiä opiskeluun liittyviä asioita ja jossa huoltajilla on mahdollisuus keskustella lastensa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Lukuvuoden 2021-2022 vanhempainillat ovat:

1. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona  3.11.2021 klo 18.
2. vuoden opiskelijoiden huoltajille tiistaina 16.11.2021 klo 18.
3. ja 4. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona 19.1.2022 klo 18.

Vanhempainiltoihin kutsut lähetetään Wilman kautta. Toivomme kodeilta aktiivista yhteydenottoa koululle, jos jokin asiaa askarruttaa. Yhteyttä voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla, ks. yhteystiedot. Ryhmänohjaajiin kannattaa olla yhteydessä, jos asia koskee opiskelua tai opintomenestystä. Ryhmänohjaajat tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä.

1. vuositason ryhmänohjaajat:
1.1 Heikki Kinnunen
1.2 Pirkko Tolvanen
1.3 Outi Martikainen

2. vuositason ryhmänohjaajat:
2.1 Miia Rissanen
2.2 Risto Salmela
2.3 Tiina Törnqvist-Nevalainen

3. vuositason ryhmänohjaajat:

3.1 Eveliina Pentikäinen
3.2 Hanna Mari Pasanen
3.3 Satu Kolehmainen

4. vuositason ryhmänohjaaja:
Esa Hämäläinen