Yleislukio

Tietoa, Taitoa ja Taidetta

Lukio on toiminut Lapinlahdella jo vuodesta 1948. Lukio tarjoaa yleissivistystä, valmentaa ylioppilaskirjoituksiin ja antaa valmiuksia yliopisto- ja AMK-opintoihin.

Opiskelijat yleislukioon tulevat pääosin Lapinlahdelta ja lähialueilta. Yleislukio noudattaa valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa.

Lapinlahden lukiossa on laaja opintotarjonta ja kurkistusopintoja yliopisto- ja AMK-opintoihin. Teemme yhteistyötä Kaskikuusen kansalaisopiston ja taidemuseo Eemilin kanssa. Yleislukion opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa mukaan kuvataidelukion tarjonnasta itseään kiinnostavia opintoja ja vapaa-ajan urheiluvalmennus hyväksytään liikunnan valinnaisiksi opinnoiksi.

Lapinlahden Lukio on mukana maailmanlaajuisessa Unesco-koulujen verkostossa. Unesco-lukiona järjestämme kansallista ja kansainvälistä toimintaa mm. tekemällä opintoretkiä, osallistumalla projekteihin ja pohjoismaiseen opiskelijavaihtoon.