Yhteis­työ­projektit

Yhteistyöprojektien tavoitteena on luoda ja kehittää kuvataideopiskeluun soveltuvia yhteistyömuotoja kulttuurin eri toimijoiden välille. Yhteistyökumppanit ovat yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä lukion ulkopuolelta.

Yhteistyöprojektit vaihtelevat työtavoiltaan ja sisällöiltään vuosittain. Riittävän ajoissa tehty yhteydenotto lukiolle edesauttaa projektin toteutumista.

Jos projekti sopii sisällöltään jonkin olevassa olevan kuvataiteen opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin, voidaan se toteuttaa osana kurssitöitä. Itsenäisesti suoritettavat projektit, kilpailutyöt ja suunnittelutyöt tehdään omalla ajalla ja niistä tehdään raportti.

Kilpailuista ja suunnittelutöistä tiedotetaan Wilma-tiedotteessa ja luokan 11 edustalla olevalla ilmoitustaululla.

Isompi projekti voidaan toteuttaa myös omana opintojaksona 1. tai 2. jakson aikana. Sen toteutuminen onnistuu vain jos siitä tiedetään riittävän ajoissa eli edellisen lukukauden helmikuussa tai sitä aiemmin. Projektin suunnittelu ja toteutus pitää olla mahdollista opintojakson oppituntien aikana.

Millainen on lukion kuvataideopetukseen soveltuva projekti:
– kohtuullinen työmäärä (n. 38 h) ja realistiset tavoitteet
– selkeästi määritellyt tavoitteet, mutta riittävästi tilaa luovuudelle
– soveltuvuus lukioikäisille (16-19v): mielenkiintoisuus ja työturvallisuusasiat huomioitu

Yhteistyökumppanin on vastattava aluksi seuraaviin kysymyksiin. Tämän pohjalta pohdimme työn soveltuvuutta lukion kuvataiteen opiskelulle.

Isommissa projekteissa kaikki materiaalit kustantaa tilaaja. Lisäksi tilaaja maksaa stipendimuotoisen palkkion projektiin osallistuville opiskelijoille.