Yhteistyöprojektit

Yhteistyöprojektien tavoitteena on luoda ja kehittää kuvataideopiskeluun soveltuvia yhteistyömuotoja kulttuurin eri toimijoiden välille. Yhteistyökumppanit ovat yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä lukion ulkopuolelta.

Yhteistyöprojektit vaihtelevat työtavoiltaan ja sisällöiltään vuosittain. Jos suunnittelutyö sopii sisällöltään jonkin olevassa olevan kuvataiteen opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin, voidaan se toteuttaa osana kurssitöitä. Lukion opintojaksoilla toteutettavista projekteista tiedotetaan kurssin alussa. Itsenäisesti suoritettavat projektit, kilpailutyöt ja suunnittelutyöt tehdään omalla ajalla ja niistä tuotetaan raportti. Niihin osallistuminen on aina opiskelijoille vapaaehtoista.

Kilpailuista ja suunnittelutöistä tiedotetaan Wilma-tiedotteessa ja luokan 11 edustalla olevalla ilmoitustaululla.

Isompi projekti voidaan toteuttaa myös omana kurssina 1. tai 2. jakson aikana. Sen järjestäminen edellyttää toimeksiannon edellisen lukukauden helmikuussa tai aiemmin. Projektin suunnittelu ja teoksen toteutus pitää olla mahdollista projektikurssin oppituntien aikana.

Kriteerit lukion kuvataideopetukseen soveltuvalle työlle:
– kohtuullinen työmäärä (n. 38 h) ja realistiset tavoitteet
– selkeästi määritellyt tavoitteet, mutta riittävästi tilaa luovuudelle
– soveltuvuus lukioikäisille (16-19v): mielenkiintoisuus ja työturvallisuusasiat huomioitava

Yhteistyökumppanin on vastattava aluksi seuraaviin kysymyksiin. Teksti laitetaan sellaisenaan lukion Wilma-tiedotteeseen ja ilmoitustaululle. Tämän pohjalta opiskelijat valitsevat projektiin osallistumisensa ja valintojen perusteella projektit mahdollisesti toteutetaan.

Isommissa projekteissa kaikki materiaalit kustantaa tilaaja. Lisäksi tilaaja maksaa työpalkkiona stipendimuodossa tekijöille min 100 euroa/osallistuja työn laajuudesta riippuen.