OPISKELIJAHYVINVOINTI

Opiskelijahyvinvoinnin henkilöstön työn perusperiaatteena on luottamuksellisuus. Osallistumme tiiviisti koulun opiskeluhuoltoon.  Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta.

KOULUTERVEYDENHOITAJA

Kouluterveydenhoitaja tapaa opiskelijat terveystarkastuksen merkeissä 1. ja 2. opiskeluvuonna. Tapaamisissa kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä opiskelujaksamiseen. Lääkärin tarkastus on lukion 2. vuoden aikana.

Kouluterveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös ei kiireellisissä sairaanhoidollisissa asioissa tai ehkäisyneuvonta-asioissa. Lukiolla ollessaan kouluterveydenhoitaja hoitaa myös ensiapuasioita. Kouluterveydenhoitajan viikoittaiset vastaanottoajat ilmoitetaan Wilman viikkotiedotteessa.

Meri-Tuulia Koskinen, kouluterveydenhoitaja
Puh. 040 488 3331
 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori tarjoaa tukea sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan, asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattorin työmuotoja ovat yksilötapaamiset opiskelijoiden kanssa sekä ryhmämuotoinen työskentely.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä monenlaisissa mieltä askarruttavissa asioissa. Koulukuraattori arvioi tuen tarpeen ja mahdollisen tukimuodon yhdessä opiskelijan kanssa.

Jouko Ortju, koulukuraattori
Puh. 040 488 3183

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi tarjoaa tukea opintoihin, stressinhallintaan ja jännittämiseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologin työ painottuu ryhmätyöskentelyihin ja erilaisiin ohjattuihin tuokioihin, kuten koeviikkoa edeltäviin rentoutustunteihin. Oppimisen haasteissa on mahdollisuus saada koulupsykologin konsultaatiota.

OPISKELUHUOLLON ULKOPUOLISET TUKIPALVELUT

Nuortenryhmä

Mielialaan liittyvissä pulmissa tukea on saatavilla Lapinlahden perhe- ja mielenterveysneuvolan Nuortenryhmästä.

Mikko Ryynänen, psykiatrinen sairaanhoitaja
Puh. 040 488 3475