Opiskelija­hyvinvointi

Opiskelijahyvinvoinnin henkilöstön työn perusperiaatteena on luottamuksellisuus. Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta.

OPISKELUTERVEYDENHOITAJA

Opiskeluterveydenhoitaja tapaa opiskelijat terveystarkastuksen merkeissä 1. ja 2. opiskeluvuonna. Tapaamisissa kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä opiskelujaksamiseen. Lääkärin tarkastus on lukion 2. vuoden aikana.

Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös ei kiireellisissä sairaanhoidollisissa asioissa tai ehkäisyneuvonta-asioissa. Lukiolla ollessaan opiskeluterveydenhoitaja hoitaa myös ensiapuasioita. Opiskeluterveydenhoitajan viikoittaiset vastaanottoajat ilmoitetaan Wilman viikkotiedotteessa.

Koululääkärin vastaanotto on kaksi kertaa kuukaudessa. Vastaanottoaikoja saa varattua terveydenhoitajalta.

Terveydenhoitajalle voit varata ajan esim. Wilma-viestillä tai puhelimitse. Terveydenhoitajan kanssa voit tulla juttelemaan myös avoimilla vastaanottoajoilla sekä aina oven ollessa auki. Tervetuloa!

Laura Kauppinen, opiskeluterveydenhoitaja
Puh. 040 488 3331
 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori tarjoaa tukea sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan, asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattorin työmuotoja ovat yksilötapaamiset opiskelijoiden kanssa sekä ryhmämuotoinen työskentely.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä monenlaisissa mieltä askarruttavissa asioissa. Koulukuraattori arvioi tuen tarpeen ja mahdollisen tukimuodon yhdessä opiskelijan kanssa.

Paula Berg @pshyvinvointialue.fi
040 4883188

KOULUPSYKOLOGI

Lapinlahden kunnan koulupsykologipalvelut järjestetään toistaiseksi ostopalveluna.

OPISKELUHUOLLON ULKOPUOLISET TUKIPALVELUT

Nuortenryhmä

Mielialaan liittyvissä pulmissa tukea on saatavilla Lapinlahden perhe- ja mielenterveysneuvolan Nuortenryhmästä.