Opiskelusta

Opiskelija voi suorittaa lukio-opinnot 2 – 4 vuoden aikana. Opiskelijat valitsevat itse ne opinnot, joita haluavat lukuvuoden aikana opiskella. Suorittaakseen lukion oppimäärän opiskelija suorittaa vähintään 150 opintopistettä, joista valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja on 20 opintopistettä.

MAHIS – mahdollisuus kaksoistutkintoon

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukion opiskelijana voit suorittaa lukion sekä ammatillisen tutkinnon neljässä vuodessa. Lisätietoja linkistä www.mahis.fi