Kuvataiteen opintojaksot 2021-2022 alkaen

Sisältö

Selitteet

 • pakolliset opinnot
 • valinnaiset opinnot
 • työpajat (opinnot arki-iltaisin)
 • itsenäisesti suoritettavat opinnot
 • oppiaineita yhdistävät opinnot

Kuvailmaisun perusteet KUT1-3

KUT1 Omat kuvat, jaetut kuvakulttuurit 2 op

Tutustutaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin käsitteistöihin ja kuvastoihin. Tarkastellaan taiteen eri tehtäviä ja tehdään kuva-analyyseja kuvallisesti ja kirjallisesti. Tutkitaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä. Kuvia tehdään valokuvaten, piirtäen, maalaten ja digitaalisesti.

Aino Jääskeläinen, tussi ja värikynä

KUT2-3 Kuvan rakentamisen keinot ja värisommittelu 2 op

Tehdään eri tekniikoin harjoitustöitä soveltaen sommittelun teoriaa ja väriopin perusteita.

Tutustutaan käsitteisiin kuten kuvalliset perustekijät: piste, viiva, pinta, volyymi, rytmi, tasapaino, jännite, kuvalliset muuttujat, symmetria, epäsymmetria, kultainen leikkaus, kolmasosasääntö ja tilan luomisen keinot. Tutkitaan värikontrasteja ja väriharmonioita. Materiaalit, luonnokset, tehtävät ja oppimisen arviointi kootaan portfolion muotoon.

Marlene Frankl: portfolion kannet ja aukeama

Kuvataide KUVA1-16

KUVA1 Taidehistoria 2 op

Yleiskuva taidehistorian tyylisuuntauksista ja niiden tärkeimmistä edustajista esihistoriallisen ajan taiteesta nykypäivään – niin kuvia tehden kuin kirjoittaenkin. Painotus on eurooppalaisessa taidehistoriassa ja siihen vaikuttaneissa suuntauksissa. Opiskelija tutkii taidehistorian peruskäsitteitä piirtäen, maalaten ja kirjoittaen.

Siiri Suvela: taidehistorian terminologiaa

KUVA2 Piirustus 2 op

Harjoitustöitä tehdään eri piirustusvälineillä esim. lyijykynä, hiili, liitu, sivellin, tussi ja värikynät ja eri tyyleillä (valööri, ääriviiva, aineenmukaisuus). Opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan piirrosta kokonaisuutena, joka muodostuu aiheesta, sommittelusta, eri piirustusvälineiden ilmaisullisista mahdollisuuksista ja piirtäjän persoonallisesta ilmaisusta.

Oliver Tauriainen, lyijykynä

KUVA3 Akvarelli ja vesiliukoiset maalaustekniikat 2 op

Harjoitellaan akvarellimaalaamisen perustekniikoita kuten laveeraus, laseeraus, raaputus, pirskotus ja maskin käyttö. Tehdään maalauksia myös muilla vesiohenteisilla maaleilla kuten guassi, akryyli ja akryylimuste. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota myös maalausten sisältöön, aiheen kehittelyyn ja värisommitteluun.

Patrik Pakarinen, akvarelli

KUVA4 Ihmisen piirtäminen 2 op

Perehdytään ihmisen mittasuhteisiin ja liikkeen kuvaamiseen ihmisvartalossa sekä persoonallisuuden esiintuomiseen muotokuvissa. Keskitytään havaintopiirtämiseen, opetellaan ihmisen hahmottamista nopeiden ja pidempien harjoitusten avulla. Piirretään puettua ja alastonta ihmisvartaloa eri tekniikoilla sekä tutustutaan eri taiteilijoiden ihmistä esittäviin piirroksiin ja maalauksiin.

Helmi Patrikainen, tussipiirros

KUVA5 Taidekuvan tarkastelu 2 op

Syvennytään taiteen aiheisiin ja opitaan kuvan tulkitsemisen käsitteitä. Tehdään kuvallisia ja kirjallisia tehtäviä, joiden lähtökohtana on suomalainen ja ulkomainen kuvataide eri aikoina. Kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen.

Kristiina Haapalainen, akryyli

KUVA6 Öljyvärimaalaus 2 op

Opetellaan öljyvärimaalauksen ilmaisukeinoja, työvaiheita ja eri tekniikoita kuten Alla prima ja kerrosmaalaus tekniikat. Työskentelyssä sovelletaan väriopin tietoja ja tutustutaan öljyvärimaalaukseen taiteessa. Työskennellään joko perinteisillä öljyväreillä tai vesiohenteisilla öljyväreillä. Tehdään prosessiportfolio.

Maija Kaipainen, öljyväri

KUVA7 Kuvanveisto 2 op

Perehdytään kolmiulotteisen sommittelun käsitteisiin ja periaatteisiin. Sovelletaan kuvan rakentamisen keinoja kolmiulotteisessa muodossa kuten staattinen ja dynaaminen sommittelu sekä liikevaikutelman luominen. Kehitetään muodontajua ja avaruudellista hahmottamiskykyä.

Mira Kauppinen, rankalankaveistos

KUVA8 Puupiirros ja kohopainotekniikat 2 op

Puupiirrokseen ja muihin kohopainomenetelmiin perehdytään tarkastelemalla teosten tekniikkaa ja sisältöjä. Tehdään monotypioita ja puupiirroksia puu- tai vanerilevylle. Tutustutaan puupiirroksen historiaa ja vedosten merkintään ja grafiikan kehystystapoihin.

Roosa Korhonen, puupiirros

KUVA9 Taide nyt 2 op

Selvitetään mitä on kokeellinen taide, käsitetaide, installaatio, yhteiskunnallinen taide, taiteen reuna-alueet ja uusimmat taidemuodot. Pohditaan perinteisen ja kokeellisen taiteen suhdetta. Toteutetaan tiimityönä tai itsenäisesti teos tai teko, joka dokumentoidaan ja tehdään prosessiportfolio.

Hanna Suhila, sekatekniikka

KUVA10 Serigrafia 2 op

Opetellaan silkkipainomenetelmistä paperi-, muovi- ja valotuskaavion käyttö serigrafiavedostamisessa. Perehdytään värisommitteluun, eri kaavaimille luonteenomaiseen ilmaisuun ja menetelmien yhdistämiseen samassa työssä.

Venla Nykänen, serigrafia

KUVA11 Metalligrafiikka 2 op

Harjoitellaan kuvan luonnostelua eri tavoin ja tehdään etsaus- ja kuivaneulatöitä. Tutustutaan metalligrafiikan peruskäsitteisiin, ilmaisukeinoihin, historiaan ja nykygrafiikkaan. Muita syväpainotekniikoita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

KUVA12 Tekstiilitaide 2 op

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tekstiilitaideteoksen, joka voi olla myös moniosainen kokonaisuus. Opintojen sisältönä ovat erilaiset tekstiilitaiteen tekniikat kuten vahabatikki, huovutus, kirjonta, applikaatio, virkkaus sekä silkkimaalaus mahdollisuuksien mukaan.

Niina Huttunen, kirjonta

KUVA13 Ympäristötaide ja yhteisötaide 2 op

Perehdytään ympäristötaiteeseen teoksena, tekona, tapahtumana ja prosessina. Mitä on yhteisöä osallistava taide, paikka- ja aikasidonnainen taide, katoava taide ja pysyvä julkinen taide? Suunnitellaan yksin tai työryhmässä ympäristö- tai yhteisötaideteos, jonka voi halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa Lapinlahden syksyn Aika-taika tapahtumassa. Tehdään prosessia kuvaava portfolio.

KUVA14 Taidenäyttelyt 2 op

Itsenäisesti suoritettava opintojakso, jossa opiskelija vierailee kolmessa taidenäyttelyssä ja yhdessä virtuaalinäyttelyssä. Portfoliossa tehdään esittelyt näyttelyissä olevista teoksista ja niiden teemoista sekä tehdään näyttelykritiikki ja suunnitellaan mainosmateriaalia.

KUVA15 Kuvataiteen työpaja 2 op

Työpajan sisältö vaihtelee eri lukuvuosina. Sisällöstä ja ajankohdasta kerrotaan hyvissä ajoin ennen valintojen tekoa. Opetus toteutetaan yhdessä Kaskikuusen kansalaisopiston kanssa ja oppitunnit pidetään arki-iltaisin.

KUVA16 Valo 2 op

 • Fysiikkaa ja kuvataidetta yhdistävä opintokokonaisuus. Aihena valo tieteessä ja taiteessa kuten
 • optiset kuidut, ledit, laser, fosforesenssi ja fluoresenssi ilmiöt
 • auringon valo
 • solarigrafia
 • ilmakehän valoilmiöt kuten sateenkaari, halo
 • tähtitaivas, spektroskopia
 • värit, värjääminen
 • valaistus, valosuunnittelu, lamput
 • camera obscura, valokuva
 • holografia
 • linssit, polarisaatio
 • taideteosten tutkiminen erilaisilla menetelmillä
 • työskentelyä pimiössä ilman filmiä
 • syanotypia

Visuaalinen viestintä VISU1-9

VISU1 Valokuva 2 op

Keskeisenä sisältönä on digijärjestelmäkameran toiminnot, valokuvan aihe, sommittelu ja valokuvan ilmaisukeinot. Valokuvaamalla opitaan asioita kuten rajaamisen vaikutus sisältöön ja valokuvauksen genret (esim. luontokuva, taidekuva, mainoskuva, tuotekuva, uutiskuva, kuvituskuva, lehtikuva).Valokuvan eri käyttömuotoihin tutustutaan tarkastelemalla valokuvataidetta ja median valokuvia.

Teemu Putkonen, valokuva

VISU2 Graafinen suunnittelu 2 op

Perehdytään graafisen suunnittelun eri menetelmiin, taittoon ja typografiaan. Tutkitaan kuvan ja tekstin käyttöä eri medioissa ja suunnitellaan julkaisuja ja painotuotteita kuten logoja, esitteitä, etikettejä ja julisteita. Työskentely tapahtuu tietokoneella ja käsin piirtäen.

Laura Voutilainen, juliste

VISU3 Kuvitus 2 op

Tehdään nopeita ja pitkäkestoisempia kuvitusharjoituksia annetuista aiheista kokeillen erilaisia tekniikoita, kuten viivapiirtäminen, raapekartonki ja pesutekniikka. Toteutetaan isompi kuvitustyö tai sarjakuvasivu. Opitaan viivan ja värien vaikutus kuvituksen tunnelmaan. Työskentely tapahtuu käsin piirtäen ja digitaalisesti.

Elli Ronkainen, tussipiirros

VISU4 Videokuvaus 2 op

Tutustutaan videon ja liikkuvan kuvan mahdollisuuksiin, ilmaisumuotoihin ja lajityyppeihin. Työskentelyvaiheita ovat käsikirjoitus, kuvaus, äänitys ja editointi.

VISU5 Kuvankäsittely 2 op

Omia valokuvia muokataan tulostuskuntoon tai julkaistavaksi (rajaus, sävyjen korjaus, mitoitus) Harjoitellaan kuvamanipulaatioita omista kuvista annettujen aihepiirien mukaan.

Joni Lilja, digitaalinen kuvamanipulaatio

VISU6 Digitaalinen piirtäminen 2 op

Tutkitaan digitaalisesti piirrettyjä kuvituksia ja digitaalista taidetta sekä toteutetaan piirroksia, maalauksia ja kuvituksia. Opitaan kuvan sommittelun, värin ja viivan merkitys ilmaisussa ja sisällössä.

Anita Audejeff, digitaalinen maalaus

VISU7 Valokuvaus filmille ja pimiötyöskentely 2 op

Kuvataan perinteisellä filmikameralla ja vedostetaan valokuvat pimiössä. Syanotypia tai fotogrammi ajan salliessa. Tutustutaan mustavalkoiseen valokuvataiteeseen.

VISU8 Sarjakuva 2 op

Tutustutaan sarjakuvan ilmaisukeinoihin ja tarinan kerrontaan. Keskeisessä roolissa ovat viiva, pinta ja väri, rajaus, kuvakoot ja kuvakulmat, kuvakerronta ja puhekuplat, tekstin ja kuvan suhde sekä kuvan ja tekstin piilomerkitykset. Työskentelyä käsin tai koneella.

Leea Veira: sivu sarjakuvasta

VISU9 Visuaalisen viestinnän työpaja 2 op

Työpajan sisältö vaihtelee eri lukuvuosina. Sisällöstä ja ajankohdasta kerrotaan hyvissä ajoin ennen valintojen tekoa. Opetus toteutetaan yhdessä Kaskikuusen kansalaisopiston kanssa ja oppitunnit pidetään arki-iltaisin.

Muotoilu ja arkkitehtuuri MUOTO1-7

MUOTO1 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt 2 op

Tutustutaan arkkitehtuurin ja muotoilun käsitteistöihin, kuvastoihin ja kohteisiin. Kuvantuottamisen tavat: perspektiivikuvat, havainnekuvat, prototyypit ja pienoismallit.

Minttu Valta, pienoismalli kapalevystä

MUOTO2 Keramiikka 2 op

Tehdään keraamisia esineitä ja veistoksia käsin rakentelemalla sekä tutustutaan muotoiluun keramiikan näkökulmasta.

Pheme Hpae, keraamiset esineet

MUOTO3 Arkkitehtuuri 2 op

Arkkitehtonisiin ilmaisukeinoihin perehdytään käytännön esimerkkien ja kolmiulotteisten harjoitustöiden kautta. Käsitellään tilaa, aikaa, paikkaa, muotoa, funktiota, materiaalia, rakennetta ja mittakaavaa.

Jenna Airaksinen, pienoismalli

MUOTO4 Muotoilu 2 op

Kokeillaan erilaisia ideointimenetelmiä ja havainnollistetaan ideoita erilaisilla luonnostelutekniikoilla ja visualisoinneilla.

MUOTO5 Esitystekniikat ja tekninen piirtäminen 1 op

Syvennetään taitoja piirtää yhden, kahden ja kolmen pakopisteen perspektiivistä. Tehdään projektiopiirroksia, mittasuhdepiirroksia ja harjoitellaan erilaisia esitystekniikoita.

Mia Korolainen, havainnekuva värikynillä

MUOTO6 Tekstiilikankaan suunnittelu 1 op

Tutustutaan värien ja moduulin käyttöön pintakuvion suunnittelussa. Harjoitellaan painokaavion tekemistä joko kalvo- tai valotusmenetelmällä sekä kankaan suunnittelua digitaalisesti.

Sanna Komulainen, tekstiilikangas

MUOTO7 Muotoilun työpaja 2 op

Työpajan sisältö vaihtelee eri lukuvuosina. Sisällöstä ja ajankohdasta kerrotaan hyvissä ajoin ennen valintojen tekoa. Opetus toteutetaan yhdessä Kaskikuusen kansalaisopiston kanssa ja oppitunnit pidetään arki-iltaisin.

Projektit ja opinnäytteet PRO1-5

PRO1 Opinnäytetyö 2 op

Opinnäytetyö on näyte opiskelijan itsenäisestä kuvataiteellisesta osaamisesta, johon sisältyy kirjallinen osuus. Työ toteutetaan opiskelijan valitsemille materiaaleilla ja tekniikoilla ja tärkeässä roolissa on prosessia kuvaava portfolio.

Tommi Kauppinen, tussipiirros

PRO2 (KULD2) Kuvataiteen lukiodiplomi 2 op

Diplomi on vapaaehtoinen valtakunnallinen kuvataiteen koe. Diplomitehtävät on laatinut opetushallitus ja niihin voi tutustua etukäteen Opetushallituksen sivuilla, jotka julkaistaan edellisen lukukauden aikana toukokuussa. Diplomityö muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Kerttu Vimpari: kuvataiteen lukiodiplomi tehtävästä “kädet”, tussipiirros

PRO3 (=MELD5) Median lukiodiplomi 2 op

Diplomityö muodostuu portfolion ja mediaesityksen muodostamasta kokonaisuudesta.

PRO4 Valmennus valintakokeisiin 1 op

Tutustutaan taide- ja visuaalisen kulttuurin alan ennakkotehtäviin ja valintakokeisiin ja harjoitellaan rajatuissa ajoissa valintakoetehtäviä ja tehdään aiempien vuosien pääsykoetehtäviä. Harjoitellaan cv:n, motivaatiokirjeen ja näyteportfolion tekoa sekä haastattelutilannetta.

PRO5 Projektit 2 op

Yhteistyöprojektit vaihtelevat työtavoiltaan ja sisällöiltään vuosittain. Yhteistyökumppanit ovat yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä lukion ulkopuolelta. Opiskelijan on mahdollista myös tarjota omaa yhteistyöprojekti-ideaansa opintojakson sisällöksi ja suorittaa opinnot itsenäisesti.

Seinämaalaus Lapinlahden nuorisoseuran pelitilaan