Ylioppilas­kirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

YO-koepäivät

Ylioppilastutkintokoe perustuu pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten kurssien suorittamista.

Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta, joista kaikille pakollinen on vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee toisen kotimaisen kielen kokeen, yhden vieraan kielen kokeen, matematiikan kokeen ja reaaliaineiden kokeen joukosta.