Ylioppilas­kirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

YO-koepäivät

Ylioppilastutkintokoe perustuu pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten opintojaksojen suorittamista.

Tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta, joista kaikille pakollinen on vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe. Neljä muuta pakollista koetta kokelas valitsee toisen kotimaisen kielen kokeen, yhden vieraan kielen kokeen, matematiikan kokeen ja reaaliaineiden kokeen joukosta. Vähintään yksi tutkintoon vaadittavista kokeista on vaativamman tason koe.