Kuvataiteen erikoislukio

Kuvataiteen erikoislukio on toiminut Lapinlahdella syksystä 1987 alkaen. Kuvataideopiskelijoita on kolmasosa noin 200 lukio-opiskelijasta. Taideopiskelijat tulevat lukioomme eri puolilta Suomea. Lapinlahden Kuvataidelukiolla on käytössä oma tuntijako, jossa opiskelija voi korvata kahdeksan pakollista kurssia kuvataidekursseilla. Kuvataidelukiolainen opiskelee vähintään 13 kurssia kuvataiteita.

Kuvataideopinnot antavat opiskelijalle laajan kuvataiteellisen yleissivistyksen. Taiteen opiskelu yhdessä samanhenkisten opiskelijoiden kanssa antaa valmiuksia alan valintakokeisiin ja jatko-opintoihin. Opiskelijaa ohjataan kriittiseen, rohkeaan, vastuulliseen sekä itsenäiseen ajatteluun ja työskentelyyn. Teemme yhteistyötä Krakovan nuorisofoorumin, Taidemuseo Eemilin, Savonia muotoilun (AMK) ja  Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun kanssa.

Katso kuvataidelukion esittely

Tervetuloa tutustumaan avoimien ovien päivänä. Avoimien ovien päivä pidetään vuonna 2020 vuodenvaihteessa, tarkempi aika ja sisältö ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Ilmoitathan tulostasi etukäteen soittamalla 040 4883 212 tai lähettämällä sähköpostia kati.sammallahti@lapinlahti.fi.

Kuvataidekurssit

Kuvataideaineissa on valittavana 30 eri kurssia, joista tarkemmin opetussuunnitelman kurssikuvauksissa.  Lukiossamme voi suorittaa valtakunnallisen kuvataiteen lukiodiplomin, jonka suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Kuvataide (KUT)

 1. Kuvat ja kulttuurit
 2. Värit ja sommittelu
 3. Opinnäytetyö omasta kuvataiteen osaamisesta
 4. Kollaasi eli kokoomatekniikat
 5. Kokeileva kuvataide ajatuksissa, menetelmissä ja sisällöissä
 6. Kuvataiteen lukiodiplomi, valtakunnallinen koe, erillinen todistus
 7. Yhteistyökurssi lukion ulkopuolisen tahon kanssa

Piirustus (PI)

 1. Piirtämisen eri tekniikat
 2. Ihmisen piirtäminen mallista

Maalaus (MA)

 1. Akvarelli eli vesivärimaalaus
 2. Öljyvärimaalaus

Kuvanveisto (KUV)

 1. Kuvanveisto
 2. Kuvanveiston eri materiaalit

Taidehistoria (TH)

 1. Taidehistoriaa esihistoriasta nykypäivään kuvia tutkien ja niitä tehden
 2. 1900- ja 2000-lukujen kuvataiteen tarkastelua – kuinka nykykuvia tehdään

Taidegrafiikka (TG)

 1. Puupiirros – puulle kaiverretun kuvan painaminen
 2. Metalligrafiikka – kuparilevylle syövytetyn kuvan painaminen
 3. Serigrafia eli silkkipaino – painotöitä kankaalle

Valo- ja videokuvaus (VAL)

 1. Valokuva – aihe, sommittelu ja ilmaisukeinot
 2. Mustavalkoinen valokuvaus ja pimiötyöskentely
 3. Videokuvaus – kameran käyttö ja editointi
 4. Kuvankäsittely

Mediataidot (MT)

 1. Median kuvat – elokuva, mainonta ja eri tiedotusvälineet
 2. Graafinen suunnittelu – merkit, esitteet, julisteet, kirjaimet

Muoto ja ympäristö (MY)

 1. Esinemuotoilu – suunnittelu ja valmistus
 2. Keramiikka – käsinrakentamisen tekniikat
 3. Keramiikka – savi veistoksen materiaalina
 4. Arkkitehtuuri – rakennukset ja ympäristö

Tekstiilitaide (TKS)

 1. Tekstiilitaide – huovutus, vahabatikki, kirjonta
 2. Tekstiilitaide – omavalintainen tekstiiliteos

Tummennetut kurssit ovat pakollisia kaikille kuvataideopiskelijoille.