Ylitse!-mentorapp

Ylitse!-mentorapp on puhelimeen ladattava sovellus, jonka kautta pääset keskustelemaan luottamuksellisesti ja anonyymisti nimimerkillä asiantuntijamentorin kanssa erilaisista opiskelijan arkeen ja elämään liittyvistä aiheista. Lisää aiheesta Sovellus Google Playssä Sovellus App Storessa

Apunasi opiskelijan arjessa

Opiskelijahyvinvoinnin henkilöstön työn perusperiaatteena on luottamuksellisuus. Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta. OPISKELUTERVEYDENHOITAJA Opiskeluterveydenhoitaja tapaa opiskelijat terveystarkastuksen merkeissä 1. ja 2. opiskeluvuonna. Tapaamisissa kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä opiskelujaksamiseen. Lääkärin tarkastus on lukion 2. vuoden aikana. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös ei kiireellisissä sairaanhoidollisissa asioissa tai ehkäisyneuvonta-asioissa. Lukiolla ollessaan opiskeluterveydenhoitaja …

Yksinäisyydestä ja sen kokemisesta

Yksinäisyys on luonnollinen tunne, jota me kaikki koemme ajoittain. Se on evoluution myötä kehittynyt tärkeä mekanismi, jonka tarkoituksena on ollut ohjata yksilö selviytymisen kannalta elintärkeän yhteisön jäseneksi. Hetkittäin koettuna se voi siis olla hyväkin asia, kuten positiivinen stressi. Pitkittyessään yksinäisyys kuitenkin alkaa rakentaa suojamuureja ja itseään ylläpitäviä negatiivisia ajatuskulkuja, joista ei välttämättä ole aina itse …

Nyytin chatit

Nyyti ry:n järjestämiin chateihin voi osallistua anonyymisti nimimerkillä. Teemailtoja järjestetään opiskelijoiden arkea ja elämää koskettavien erilaisten aiheiden ääreltä ja mukana keskustelua ohjaamassa ovat kulloisenkin aihealueen asiantuntijat. Lisää aiheesta https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/chat/

Miten käytät aikaasi?

Tehtäviä myöhässä, kiire painaa ja mikään ei tunnu sujuvan? Syitä ajankäytön haasteille voi olla monia. Keskeytyksentäyteinen elämänrytmi tarjoaa paljon harhautuksia keskittymiselle, mikä ei ole omiaan edesauttamaan oppimista. Toisaalta lukuvuoden aikana ei voi aina välttyä eri opintojaksojen suuritöisempien tehtävien ajoittaiselta kerääntymiseltä. Pitkäjänteisen, itsenäisen ja ennen kaikkea itsenäisesti hallittavan työn määrä lisääntyy kouluvuosien myötä. Lukio onkin turvallinen …