Huoltajille

Yhteistyöllä vanhempien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijoiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Huoltajien on mahdollista seurata lapsensa opintomenestystä ja koulunkäyntiä reaaliaikaisesti Wilman kautta (linkki Wilmaan).
Koululta otetaan tarvittaessa yhteyttä huoltajiin puhelimitse tai kirjeitse koskien opintomenestystä ja koulunkäyntiä.

Jokaiselle vuosiluokalle järjestetään vanhempainilta, jossa käydään läpi keskeisiä opiskeluun liittyviä asioita ja jossa huoltajilla on mahdollisuus keskustella lastensa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Lukuvuoden 2019-2020 vanhempainillat ovat:

1. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona  6.11.2019.
2. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona 13.11.2019.
3. ja 4. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona 22.1.2020.

Vanhempainiltoihin kutsut lähetetään Wilman kautta. Toivomme kodeilta aktiivista yhteydenottoa koululle, jos jokin asiaa askarruttaa. Yhteyttä voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla, ks. yhteystiedot. Ryhmänohjaajiin kannattaa olla yhteydessä, jos asia koskee opiskelua tai opintomenestystä. Ryhmänohjaajat tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä.

1. vuositason ryhmänohjaajat:
1.1 Ismo Pentikäinen
1.2 Hanna Mari Pasanen
1.3 Satu Kolehmainen

2. vuositason ryhmänohjaajat:
2.1 Miia Partanen
2.2  Pirkko Tolvanen
2.3 Esa Hämäläinen

3. vuositason ryhmänohjaajat:
3.1 Heikki Kinnunen
3.2 Risto Salmela
3.3 Miia Rissanen

4. vuositason ryhmänohjaaja:
Juhani Sammallahti