Huoltajille

Yhteistyöllä vanhempien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijoiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Huoltajien on mahdollista seurata lapsensa opintomenestystä ja koulunkäyntiä reaaliaikaisesti Wilman kautta (linkki Wilmaan).
Koululta otetaan tarvittaessa yhteyttä huoltajiin puhelimitse tai kirjeitse koskien opintomenestystä ja koulunkäyntiä.

Jokaiselle vuosiluokalle järjestetään vanhempainilta, jossa käydään läpi keskeisiä opiskeluun liittyviä asioita ja jossa huoltajilla on mahdollisuus keskustella lastensa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Lukuvuoden 2017-2018 vanhempainillat ovat:

1. vuoden opiskelijoiden huoltajille keskiviikkona  8.11.2017.
2. vuoden opiskelijoiden keskiviikkona 15.11.2017.
3. ja 4. vuoden opiskelijoiden huoltajille tiistaina 23.1.2018.

Vanhempainiltoihin kutsut lähetetään Wilman kautta. Toivomme kodeilta aktiivista yhteydenottoa koululle, jos jokin asiaa askarruttaa. Yhteyttä voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla, ks. yhteystiedot. Ryhmänohjaajiin kannattaa olla yhteydessä, jos asia koskee opiskelua tai opintomenestystä. Ryhmänohjaajat tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä.

1. vuositason ryhmänohjaajat:
1.1 Ulla Kokkonen
1.2 Risto Salmela
1.3 Miia Rissanen

2. vuositason ryhmänohjaajat:
2.1 Satu Kolehmainen
2.2 Hanna Mari Pasanen
2.3 Tuula Juutilainen

3. vuositason ryhmänohjaajat:
3.1 Heikki Kinnunen
3.2 Ismo Pentikäinen

4. vuositason ryhmänohjaaja:
Juhani Sammallahti