Opiskelusta

 

HAKUINFO ABEILLE 2017

Opiskelija voi suorittaa lukio-opinnot 2 – 4 vuoden aikana. Jokainen opiskelija tekee itse oman lukujärjestyksensä valitsemalla kurssitarjottimelta ne kurssit, joita haluaa opiskella lukuvuoden aikana. Osa kursseista on pakollisia ja osa valinnaisia, syventäviä tai soveltavia.

Tietoa sporttilinjan opinnoista löydät Sporttilinjan linjaselosteesta.

Voit sisällyttää opinto-ohjelmaasi myös Portaanpään opiston kursseja.
Kuvataidelukion tuntijako poikkeaa niin, että osa pakollisista oppiaineista on korvattu taideaineilla.