Yksinäisyydestä ja sen kokemisesta

Yksinäisyys on luonnollinen tunne, jota me kaikki koemme ajoittain. Se on evoluution myötä kehittynyt tärkeä mekanismi, jonka tarkoituksena on ollut ohjata yksilö selviytymisen kannalta elintärkeän yhteisön jäseneksi. Hetkittäin koettuna se voi siis olla hyväkin asia, kuten positiivinen stressi. Pitkittyessään yksinäisyys kuitenkin alkaa rakentaa suojamuureja ja itseään ylläpitäviä negatiivisia ajatuskulkuja, joista ei välttämättä ole aina itse kovin tietoinenkaan.

Katso oheinen suomeksi tekstitetty video. Mitä ajatuksia se sinussa herättää?

Yksinäisyyttä on monta lajia. Sosiaalinen yksinäisyys tarkoittaa verkostojen puutetta. Emotionaalinen yksinäisyys on sitä, että ympäröivistä kavereista, ystävistä ja mahdollisesta seurustelukumppanista tai puolisosta huolimatta kokee yksinäisyyttä. Joskus emotionaalinen yksinäisyys voi olla jopa sosiaalista yksinäisyyttä haitallisempaa, koska avun hakeminen koetaan syyllistäväksi. Myös välittävien ihmisten keskellä voi kokea yksinäisyyttä, eikä se ole kenenkään vika. Apua yksinäisyyteen kannattaa hakea matalalla kynnyksellä silloin, kun tunne alkaa häiritä tai sanella elämää.

Samoin voi olla aivan tavanomaista ja normaalia, että emme edes koe yksinäisyyttä. Se on kuitenkin meissä itsessämme rakentuva tunne. Olemme ihmisinä hyvin erilaisia tarpeinemme ja temperamentteinemme. Siinä missä introvertti tarvitsee aikaa itsekseen palautuakseen ihmiskohtaamisista, ekstrovertti puolestaan saa niistä virtaa. Emme ole velvollisia sovittamaan itseämme tiettyyn vuorovaikutuksen muottiin tai rakentamaan ympärillemme juuri tiettyjä sosiaalisia rakennelmia, vaikka lähiympäristö, viihdeteollisuus ja yhteiskunta ylläpitävät totunnaisia malleja kaveruudesta, ystävyydestä ja parisuhteesta. Rakennamme vuorovaikutussuhteita ennen kaikkea meidän itsemme tähden toistemme ehdoilla. Siinä sivussa yksinolokin voi ja saa olla oma valinta, tahdotta yksin jääminen ei.

Jäikö jokin askarruttamaan? Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan näistä aiheista kenen hyvänsä koulun henkilökuntaan kuuluvan ihmisen kanssa. Juttuhetkelle järjestetään aina aikaa.

Lue lisää aiheesta