Lapinlahden Lukiosta ja Kuvataidelukiosta korkeakouluihin hakeneet 2017

Lapinlahden Lukiosta ja Kuvataidelukiosta korkeakouluihin hakeneet 2017

Kevään 2017 hakijoista ensimmäisenä hakutoiveena haki  19 opiskelijaa ammattikorkeakouluun ja  23 opiskelijaa yliopistoon.

Opiskelijat hakivat hyvin monille eri aloille yliopistoihin. Tänä vuonna ei ollut nähtävissä mitään erityistä suosikkialaa.

Tässä listausta koulutusohjelmista, joita oli opiskelijoilla oli ensimmäisenä hakutoiveena: ravitsemustiede, farmasia, lääketiede, eläinlääketiede, biolääketiede, oikeustiede, kauppatiede, psykologia, kuvataidekasvatus, kotitalousopettaja, liikuntapedagogiikka, läntinen teologia (uskonnon opettaja), biologia, meteorologia, journalismi, kansainvälinen politiikka, sosiologia, sosiaalityö, energiatekniikka, konetekniikka, ympäristötieteet.

Opiskelijat hakivat tasaisesti  Suomen eri yliopistoihin  Lappeenrannan ja Lapin yliopiston välillä.

Ammattikorkeakouluista suosikkihakukohde oli  Savonia- ammattikorkeakoulu sekä  jonkin verran hakijoita oli myös Kajaanin ammattikorkeakouluun.   Muihin ammattikorkeakouluihin oli vain harvoja hakijoita.

Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan  sekä  liikunta-alan koulutukset olivat kevään hakijoiden ehdottomia suosikkihakukohteita. Yksittäisiä hakijoita oli restonomin, tietojenkäsittelyn,  tradenomin ja  muotoilun koululutusohjelmiin.